Tine Grasman, sinds kort onze personeelsfunctionaris, verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en alle regels die van toepassing zijn om een goed werkgever te zijn.