Deze unit wordt buiten geplaatst en staat dus nooit in de weg bij het schoonmaken van de stal.Bovendien wordt er in de stal niet gestookt. Onderhoud wordt buiten de stal uitgevoerd. Binnen blijft het dus altijd rustig. Een ideaal klimaatsysteem voor pluimveestallen maar ook voor andere gebouwen, waaronder magazijnen, beurscomplexen, sporthallen, enz.