Oververhitting voorkomen met goede koeloplossingen!

Hittestress kan koecomfort en melkproductie enorm beïnvloeden, en daarmee ook de winstgevendheid van een melkveebedrijf.
Ventilatoren geven verkoeling omdat ze lucht met hoge snelheid over het lichaam blazen. Ze koelen de lucht niet. Als ventilatoren niet toereikend zijn, kan
extra verkoeling worden geboden door middel van verdamping.
Er zijn twee soorten koeling door verdamping leverbaar:
1. Sprinklersystemen in combinatie met ventilatoren (soaking)
2. Luchtkoeling met hogedruk-vernevelingssystemen.

Onze koeloplossingen voor uw melkveestal

Soaken:
Soakingsystemen maken de koeien nat met grote druppels, waarna ventilatoren lucht over het lichaam van de koe blazen. Zo verdampt het water en krijgen de koeien verkoeling. In de meeste gevallen is bij het voerhek een leiding aangebracht met sproeiers (sprinklers) die het water onder lage druk en een hoek van 180 graden over de ruggen van de koeien sproeien. Een sproeipatroon met een straal van maximaal 2,40 m is daarbij wenselijk om de loopstal niet nat te maken.
De grootte van de sprinklers bepaalt het waterverbruik. Voor een goed functionerend systeem zijn ook de juiste leidingdiameters, drukregelaars, thermostaten en timers nodig. Abbi-Aerotech kan u helpen bij het ontwerpen van een goede installatie.

Vernevelen:
Hogedruk-vernevelingssystemen die met verkoeling door verdamping werken, worden gebruikt om de lucht boven de koe te koelen en niet om de koe nat te maken.
Op de ventilatoren wordt een ring met 6, 8 of 10 sproeiers aangebracht. Een hogedrukpomp voert het water onder een druk van 70 bar naar de sproeiers, waar het tot een fijne nevel verdampt, de warmte absorbeert en deze van de koe vandaan voert. Afhankelijk van de luchtvochtigheid in de stal kan een afkoeling van 3 tot 5 graden worden bereikt. Belangrijk hierbij zijn de regeling van de luchtvochtigheid en de instellingen op de regelapparatuur.
Abbi-Aerotech kan u helpen bij het ontwerpen van een goede installatie.

Ons koelsysteem voor melkveestallen

Vernevelen/soaking
Vernevelen/soaking

Het vernevelingssysteem werkt met hogedrukpompen op 70 bar en speciale sproeiers die druppeltjes van maar 10 micron groot produceren. Het vernevelde water verdampt onmiddellijk en verlaagt daardoor de omgevingstemperatuur. Het soakingsysteem werkt onder een lage druk van 1,3 bar. De sprinklers bevinden zich in een leiding boven het voerhek of boven de wachtruimte.

Pad-cooling
Pad-cooling

Water wordt door de pad gepompt. De luchtstroom verdampt het water en de lucht koelt af. Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse kan de temperatuur met 8 tot 15 graden worden verlaagd.
De uiterst efficiënte Aerocool-panelen zijn gemakkelijk te plaatsen en te regelen. Pads zijn erg effectief bij droge klimaatomstandigheden. In vochtige streken zijn niet alle systemen even geschikt. In dat geval is pad-cooling een betere oplossing.

De folder downloaden

Deze investering betaalt zich snel terug

NIEUW: DCC Touch ventilatieregelaar
NIEUW: DCC Touch ventilatieregelaar

Een nieuwe generatie DCC-regelaar is nu verkrijgbaar voor uw ventilatie in de melkstal, voorzien van een touchscreen (aanraakscherm) en een perfecte samenstelling van verschillende functies, die een optimale regeling van het klimaat mogelijk maakt.     Mogelijkheden:

 • aflezen actuele waarden
 • regeling en controle van de ventilatoren
 • aparte regeling voor 2 groepen
 • vernevelingsprogramma
 • sprinkler programma
 • THI-index
Sensoren mogelijk voor: temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en windsnelheidsme....

De folder downloaden
Hittestress in melkveestallen
Hittestress in melkveestallen

 • Lagere melkproductie
 • Lagere voerinname
 • Ademhalingssnelheid meer dan 80/min
 • Lagere drachtigheidspercentages
 • Niet-optimale koegezondheid
 • Langzamere groei van ongeboren kalveren

De folder downloaden
Mechanische ventilatie
Mechanische ventilatie

Natuurlijke ventilatie is een goede manier om veestallen te ventileren. Op warme dagen met temperaturen boven de 20 °C raken koeien hun warmte echter minder gemakkelijk kwijt en moet er worden gezorgd voor extra luchtstroming. Zo kunnen de dieren meer warmte afvoeren en is er dus minder kans op hittestress. Het is belangrijk om vroegtijdig te beginnen met ventileren. Ook als de lucht maar langzaam circuleert, vertraagt dat de ontwikkeling van hittestress al, en als de temperatuur verder oploopt, wordt de luchtsnelheid dienovereenkomstig opgevoerd.

De folder downloaden
Plaatsing van de ventilator
Plaatsing van de ventilator

Uit proeven is gebleken dat de beste resultaten worden bereikt als de ventilatoren zowel boven de koeien aan het voerhek hangen als boven de ligboxenrijen In een ideale situatie worden de ventilatoren op een hoogte van 2,7 m opgehangen en naar beneden gericht onder een hoek van ongeveer 15-30 graden. De luchtsnelheid en het worpgrootte van de ventilator bepalen de tussenafstand.

De folder downloaden
Tunnelventilatiesysteem
Tunnelventilatiesysteem

Ventilatoren kunnen ook in de buitenmuur worden aangebracht om buitenlucht via koelpanelen in de stal te voeren. Dit wordt tunnelventilatie genoemd, en met dit systeem kan de temperatuur met wel 8 tot 12 graden worden verlaagd! Een goed koelsysteem zorgt overal in de stal op dierhoogte voor een luchtsnelheid van ten minste 2,5 tot 3,0 m/sec. De luchttemperatuur daalt dan weliswaar niet, maar de gevoelstemperatuur voor de dieren neemt met 2 tot 4 graden af.

De folder downloaden
Extra koeling
Extra koeling

In combinatie met ventilatoren kan een vernevelingssysteem extra verkoeling bieden. Een gescheiden vernevelingssysteem werkt alleen in combinatie met ventilatoren. Wel moeten er dan maatregelen worden genomen om een extreme luchtvochtigheid te voorkomen. De ventilator kan worden voorzien van een ring met hogedrukverstuivers (70 bar) en een tijdklok of speciale regelaar voor een regelmatige verneveling van water. De zeer fijne druppeltjes verdampen snel, waardoor de lucht zo'n 3 tot 4 graden afkoelt.

De folder downloaden
Regelapparatuur
Regelapparatuur

Abbi-Aerotech levert diverse opties voor automatische regeling van de ventilatie.

De folder downloaden

Vraag persoonlijk advies aan onze experts

Elk jaar weer leidt hittestress tot een afname van de melkproductie. Daarom ontwikkelde Abbi-Aerotech een ventilatiesysteem dat helpt om dit probleem op te lossen. Wij kunnen u de beste klimaatoplossing voor uw stal leveren. Neem contact op met een van onze experts. Wij helpen u graag!

Meer weten?
Neem contact op met een van onze specialisten!