Dwarsventilatie zorgt voor frisse buitenlucht in de stal, waardoor de kwaliteit van het klimaat in de stal aanzienlijk verbeterd. Bij lengteventilatie worden de ventilatoren achter elkaar in de lengterichting van de stal gehangen.