Uit proeven is gebleken dat de beste resultaten worden bereikt als de ventilatoren zowel boven de koeien aan het voerhek hangen als boven de ligboxenrijen In een ideale situatie worden de ventilatoren op een hoogte van 2,7 m opgehangen en naar beneden gericht onder een hoek van ongeveer 15-30 graden. De luchtsnelheid en het worpgrootte van de ventilator bepalen de tussenafstand.