• Lagere melkproductie
  • Lagere voerinname
  • Ademhalingssnelheid meer dan 80/min
  • Lagere drachtigheidspercentages
  • Niet-optimale koegezondheid
  • Langzamere groei van ongeboren kalveren